הלוואות סטודנט

ההרשמה לתכנית ההלוואות לשנת הלימודים תש"פ נפתחה!

עיריית אשדוד – מרכז כיוונים בשיתוף בנק דיסקונט מעניקים הלוואות לימודים ללא ריבית* לסטודנטים בגילאי 18-40 תושבי אשדוד במהלך זמן התואר הנלמד.

ההלוואות ניתנות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי והנדסאים במוסדות המוכרים להשכלה גבוה.

ניתן לקבל עד 10,000 ש"ח לכל שנה אקדמית לסיוכ בכיסוי תשלומי שכר הלימוד. במהלך הלימודים העירייה משלמת את הריבית החודשית והסטודנט פטור מתשלומים. כשהסטודנט מסיים ללמוד הוא מתחיל לשלם את ההלוואה בפריסה של עד 6 שנים עם ריבית חודשית של פריים+0.5%  או להחזיר את ההלוואה בתשלום אחד ללא ריבית בכלל.

1.מילוי טופס הבקשה בלחיצה כאן

2. איסוף מסמכים רלוונטיים:

א. לרשימת המסמכים לסטודנט ותיק שנרשם בעבר לתכנית – לחצו כאן

ב. לרשימת המסמכים לסטודנט חדש שנרשם לראשונה לתכנית לחצו כאן

3. פגישת אימות נתונים וחתימה על הצהרת הסטודנט: 

לאחר ההרשמה באתר ואיסוף כל המסמכים המצוינים לעיל, על הסטודנט להתקשר למרכז כיוונים לקביעת פגישה לאימות נתונים בטלפון 08-860-4028 או במייל: halvaot@ashdod.muni.il (לא יהיה ניתן לטפל בבקשה ללא כל המסמכים הנדרשים)

4. קבלת הודעה על אישור השתתפות בתכנית והמתנה להזמנה מבנק דיסקונט לקבלת ההלוואה (עד שלושה חודשים מיום מסירת כלל המסמכים הנדרשים)

5. איסוף מסמכים נדרשים לבנק – לאחר קבלת אישור ההלוואה. לפירוט המסמכים לבנק לחצו כאן.

6. הגשת גיליון ציונים בסוף שנה:

בסוף כל שנת לימודים עליכם להגיש גיליון ציונים למרכז כיוונים או אישור מעבר שנה עד לתאריך 1.8.2020. הצגת גיליון הציונים למרכז כיוונים נועדה לוודא שהינכם סטודנטים בפועל ולמנוע את גריעתכם מהתכנית. במידה ולא תגישו את המסמך, בנק דיסקונט יגרע אותכם מהתכנית ותשלומי ההלוואה והריבית יחולו עליכם באופן מיידי.

ההלוואות יינתנו לתארים אקדמאים בלבד – תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי והנדסאים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ולא להכשרה מקצועית וקורסים.

ניתן לקחת הלוואה של עד 10,000 ₪ לשנה אקדמית.

ההלוואה אינה חד פעמית, ניתן יהיה לקבל הלוואה עבור כל שנה אקדמית. (לפי השנים בהם נלמד התואר).

את הריבית במהלך הלימודים משלמת עבורך עיריית אשדוד.

לפי תנאי העירייה, הריבית על כל תשלום הינה פריים+0.5%. אם הסטודנט מחליט לפרוס את התשלומים לשנים נוספות, הבנק יהיה רשאי לשנות את תנאי הריבית על התשלומים הנוספים.

מיום קבלת הודעת sms ממרכז כיוונים על זכאותך לקבל את ההלוואה, עליך להמתין עד שבוע שבנק לאומי יצור עימך קשר ותקבע פגישה. עליך להגיע לפגישה עם המסמכים הבאים: ת.ז.+ספח, שלושה דפי חשבון של תנועות אחרונות מהבנק שלך, אישור לימודים/מערכת שעות/קבלה ללימודים.

ההלוואה תקפה לכל המוסדות המוכרים במוסד להשכלה גבוהה (מל"ג).

האישור שעליך להביא הינו "תמצית רישום אוכלוסין".

את האישור ניתן להשיג באחת מהדרכים להלן:

  1. להיכנס לאתר האינטרנט של משרד הפנים ולהזמין אותו אונליין. הטופס ישלח אליך הביתה תוך מספר ימים.
  2. לגשת ישירות למשרד הפנים.

סטודנט שהפסיק ללמוד וקיבל הלוואה, חלה עליו החובה לשלם את ההלוואה כולל הריביות וההצמדה עפ"י דרישות הבנק החל מרגע הפסקת הלימודים

 ההלוואה תינתן לסטודנט הלומד מינימום 14 שעות אקדמיות שבועיות בסמסטר.

לא, יש באפשרותך להגיש בקשות גם למלגות שונות.

מוזמנים לשוחח בטלפון עם קרן סהר, רכזת המלגות וההלוואות בטלפון 08-860-4028 או במייל: halvaot@ashdod.muni.il

לעוד שירותים