האב
בדיקה של עוד אירוע
שני,
28 ביולי 2021,
20:00
האולם
בדיקה של אירוע בפיד
ראשון,
30 ביולי 2021,
20:00
#האב
בדיקה של עוד אירוע
שני,
28 ביולי 2021,
20:00
#האולם
בדיקה של אירוע בפיד
ראשון,
30 ביולי 2021,
20:00

אירועים שהסתיימו

#האב
בדיקה של עוד אירוע
שני,
28 ביולי 2021,
20:00
#האולם
בדיקה של אירוע בפיד
ראשון,
30 ביולי 2021,
20:00