בקטע מקומי – מלגת הדגל בכיוונים

הם ייזמו אירועים קטנים וגדולים, ייצרו תוכן מעניין שמזיז דברים, ישנו תפיסות עם ׳פיגועי תרבות׳, יקדמו את הסצנה המקומית ויעצבו את פני העיר עם מיזמים שייצרו משלב הרעיון לשלב ההוצאה לפועל – ויובילו את כל הצעירים לחלק להיות דומיננטי באשדוד.

בתכנית ייקחו חלק סטודנטים וסטודנטיות עם חזון לעיר, שיש להם מה להגיד ורעיונות לפרויקטים שמתים להוציא החוצה. כאלו שיודעים ליצור תוכן כתוב או מצולם, בעלי רעיונות יצירתיים ויכולת הוצאה לפועל, וכאלו עם מיומנויות הפקת תכני וידאו ותכנים כתובים