מלגת כיוונים עיריית אשדוד- קרן אשדוד ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל לשנת הלימודים תשפ״ב

ההרשמה למלגה תפתח בתאריך 7.11.2021 ותסתיים בתאריך  30.11.2021 בשעה 12 בצהריים (ללא חריגים).

מרכז כיוונים עיריית אשדוד בשיתוף קרן אשדוד, מתכבדים להציע מלגות לימוד ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל לתושבי העיר אשדוד. גובה המלגה הינו 5,000 ₪ או 7,000 ₪ (בהתאם לקריטריונים ולשיקול הדעת של ועדת המלגות) בתמורה ל 30 שעות מעורבות קהילתית. 

רקע על מקור המלגה ומשפחת גז:

משפחת גז עלתה לארץ מביזרט, תוניסיה ב- 1961, ולאחר חמש שנים עברה לאשדוד, שם נטעה שורשים עמוקים בקהילה.  ערכי היסוד שאפיינו את המשפחה היו עזרה הדדית, ראיית האחר ונתינה לזולת. מתוך תפיסה זו היוו הורי המשפחה, נינט וגבריאל גז ז"ל, עמוד תווך עבור קהילתם, גם בעיתות מחסור כלכלי. ערך מכונן נוסף של המשפחה היה חשיבותו של החינוך. נינט ז"ל דגלה בקריאה מרובה ועודדה את בני משפחתה להתמיד בלימודים מתוך אמונה שזוהי הדרך להתקדם בחיים וליצור עתיד טוב יותר עבור עצמם ועבור הקהילה שסביבם. 

בתם, מיכאלה, גדלה עם האמרה המשפחתית: "תני ואלוהים ייתן לך …" בליבה. מתוך כך, היא החליטה להנציח את זכר הוריה ואת הערכים של נתינה וחינוך, באמצעות מתן מלגות לימוד לאלו השואפים ללמוד על מנת להתקדם בחיים וליצור עתיד טוב יותר עבור עצמם ובני משפחתם.   

בטרם הגשת הבקשה למלגה יש לבחון את רשימת הקריטריונים ותנאי הסף ולוודא שאת.ה עומד.ת בהם:

1.תושב העיר אשדוד לפחות 3 שנים (מוכר במשרד הפנים ובת"ז)

2.בטווח הגיל 20-35 (אין אישור לחריגים במלגה זו)

3.לומד לתואר אקדמי ראשון/ הנדסאי (המלגה אינה פתוחה ללומדי תואר שני)

 1. בעל מצב סוציואקונומי נמוך ( לדוג': הכנסה לנפש במשק הבית שאתה מתגורר עד 3500 ש"ח)- ייתן משקל רב בוועדת הבחירה למצב הסוציואקונומי של הנרשם.

5.אין בבעלותך או בשימושך הצמוד מכונית משנת ייצור בטווח 5 השנים האחרונות.

6.הנך לומד.ת מעל  14 נק"ז או קורסים בודדים/ הכשרות מקצועיות.

 1. קיבלתי בעבר את המלגה פעמיים – לא זכאי להגיש פעם שלישית

לא זכאים למלגה

 1. סטודנט/ית  שהוענקה להם המלגה כבר פעמיים – לא זכאים להגיש בקשה!
 2. סטודנטים שבבעלותם או בשימושם הצמוד מכונית משנת ייצור בטווח 5 השנים האחרונות.
 3. סטודנטים הלומדים פחות מ 14 נק"ז או קורסים בודדים/ הכשרות מקצועיות.

תרומה לקהילה: בתמורה למלגה תתבקשו לתרום שעות פעילות למען הקהילה. היקף הפעילות הינו 30 שעות.

חשוב מאוד:

מילוי הטופס לוקח כ- חצי שעה. אנא פנו את הזמן לענות על הטופס בצורה הולמת וראויה – לא יתקבלו טפסים חלקיים!

דגשים להגשת מסמכים למלגה:

 • חובה לצרף אסמכתאות על פי הפירוט – בקשה ללא אסמכתאות וללא פירוט מקורות הכנסה או אי הכנסה לא תיבדק ותידחה.
 • על כל שינוי פרטים (כגון כתובת, מצב משפחתי וכדומה) חובה לעדכן את המרכז.
 • יש לצרף צילום של המסמכים  ולא את המקור- בקובץ PDF  בלבד.
 • יש לכתוב מעל המעטפה את שם המועמד המגיש ומספר ת.ז.

רשימת המסמכים להגשה (מצורפת גם בסוף לינק הרשמה): 

 1. תמונת פספורט (לא צילום של תמונה- תמונה מקורית)
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח (חובה ספח עם כל הפירוט של הילדים )
 3. אישור תמצית רישום אוכלוסין (ניתן לקבל במשרד הפנים או להזמין באינטרנט ללא עלות)
 4. מכתב אישי המפרט את סיבת בקשתך למלגה.
 5. אישור לימודים חתום ממוסד הלימודים לשנת תשפ"ב.
 6. מערכת שעות לשנת לימודים תשפ"ב.
 7. אישור גובה שכר לימוד.
 8. תעודת שחרור מצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי/ אישור פטור. 
 9. תעודת לוחם/לוחמת במידה ויש.
 10. תעודת קצין – במידה ורלוונטי.
 11. אישור יתרת פיקדון צבאי (ניתן לקבל בבנק בו מנוהל ח-ן הפיקדון) רק לחיילים שהשתחררו בחמש שנים האחרונות משירות סדיר.
 12. חייל בודד- תעודת חייל בודד.
 13. עולה חדש( עד 7 שנים בארץ)- תעודת עולה
 14. תדפיס עובר ושב שלושה חודשים אחרונים מהבנק.( אוגוסט- ספטמבר- אוקטובר)
 15. מסמכים מיוחדים- בסעיף הבא .

טפסים נוספים להגשה – בהתאם לסטטוס וגיל המועמד

מועמד/ת נשוי/אה- בכל גיל

1.הכנסה: יש לצרף צילום ברור של אישורי הכנסה (תלושים) או אי הכנסת המועמד ובן/בת זוגו.

 1. אי הכנסה: יש לצרף אישור על תשלום ביטוח לאומי או אישור על מעמד לא עובד של ביטוח הלאומי
 2. נדרש לצרף צילום ברור מתעודת זהות כולל ספח בו רשומים ילדיו עד גיל 18. 

4.משפחה חד- הורית: יש לצרף אישור המעיד על מצב המשפחתי ותשלומי מזונות.

 1. תלושי שכר של בן/ בת הזוג של חודשיים אחרונים.(ספטמבר- אוקטובר 2021)

א. עובדים שכירים: 2 תלושי משכורת מ-3 חודשים אחרונים.

ב. עובדים עצמאיים: שומת מס.

ג. אחרים: הבטחת הכנסה/ גובה פנסיה/ קצבת ביטוח הלאומי/קצבת זקנה/ נכות וכד'.

ד. פנסיונר העובד עבודה נוספות, חלקית או מלאה ימציא אישורים הכנסה בנוסף.

 1. תדפיס עובר ושב שלושה חודשים אחרונים.

מועמד/ת רווק/ה מתחת לגיל 27

1.הכנסה: יש לצרף צילום ברור של אישורי הכנסה (תלושים) או אי הכנסת המועמד והוריו 

2.אי הכנסה: יש לצרף אישור על תשלום ביטוח לאומי או אישור על מעמד לא עובד של ביטוח הלאומי

3.צילום ברור של תעודת זהות שלך ושל הוריך כולל הספח בו רשומים אחים עד גיל 18 + כתובת.

4.משפחה חד- הורית: יש לצרף אישור המעיד על מצב המשפחתי ותשלומי מזונות.

אישור מעו"ד במידה ואין קשר  עם אחד/ שני ההורים.

א. עובדים שכירים: 2 תלושי משכורת מ-2 חודשים אחרונים.

ב. עובדים עצמאיים: שומת מס.

ג. אחרים: הבטחת הכנסה/ גובה פנסיה/ קצבת ביטוח הלאומי/קצבת זקנה/ נכות וכד'.

ד. פנסיונר העובד עבודה נוספות, חלקית או מלאה ימציא אישורים הכנסה בנוסף.

 1. תדפיס עובר ושב שלושה חודשים אחרונים- סטודנט והורים.

מועמד רווק מעל גיל 27

סטודנט מעל גיל 27 אינו חייב באישורי הכנסה של הוריו.

1.הכנסה: יש לצרף צילום ברור של אישורי הכנסה (תלושים) או אי הכנסת המועמד 

2.אי הכנסה: יש לצרף אישור על תשלום ביטוח לאומי או אישור על מעמד לא עובד של ביטוח הלאומי

3.צילום ברור של תעודת זהות שלך כולל הספח וכתובת.

א. עובדים שכירים: 2תלושי משכורת מ2 חודשים אחרונים.

ב. עובדים עצמאיים: שומת מס.

ג. אחרים: הבטחת הכנסה/ גובה פנסיה/ קצבת ביטוח הלאומי/קצבת זקנה/ נכות וכד'.

ד. פנסיונר העובד עבודה נוספות, חלקית או מלאה ימציא אישורים הכנסה בנוסף.

 1. תדפיס עובר ושב שלושה חודשים אחרונים- סטודנט.

הרשמה והגשת בקשה:

 1. מילוי הבקשה מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של מרכז כיוונים. kivunim.co 

בלינק הבא : https://forms.gle/M4BBpDQuouvWRep17


לאחר מילוי הטופס, יש לאסוף את כל המסמכים הנדרשים ולהגיש את המסמכים במעטפה עם שם המועמד.ת ות.ז לתיבה ייעודית למלגה במרכז כיוונים- רח' הציונות 4, סיטי- אשדוד (התיבה להשארת המסמכים תהיה פעילה בין השעות 8:00-18:00 בימים א'-ה' בלבד)

 • הרשמה למלגה והגשת המסמכים החל מה- 1.11.21 ולא יאוחר מה 30.11.2021  עד השעה 12:00 (לא יתקבלו חריגים). 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל adida@ashdod.muni.il  או בטלפון 08-9568156

שאלות ותשובות

הודעות

לפני 5 ימים

יצאנו לחופשה

לא משנה כמה נתווכח כולנו מסכימים על דבר אחד - פורים זה החג הכי טוב בישראל ובגולה בכלל!
יצאנו לחופשה ונחזור ביום ראשון
נפגוש אתכם במסיבות בברים בכל העיר
מסתמן שנכנסים מעכשיו ללופ אינסופי של פאן
מאחלים לכם שתיהנו מלא, תתחפשו מקורי (אביזר זה לא תחפושת!) ושתקבלו משלוח מנות בלי אוזן המן פרג

לפני 5 ימים

פסח שמח!

פסח שמח!!! יצאנו לחופשה יחד איתכם מעכשיו ועד לחול המועד - נתראה בראשון הבא (22.4)
מאחלים לכם שתמצאו את האפיקומן כי זה שאתם בני עשרים ו- לא אומר שצריך לוותר לילדים משחק זה משחק ואלו החיים, שלא ייתנו לכם לקרוא את הקושיה של הרשע במבט שיפוטי, ושבאחד מי יודע לא תתבלבלו אחרי שבע כי מי בכלל זוכר
חג שמח!

לפני 3 שבועות

הודעה לקראת פסח

☀🌴

טוב אז גם תורנו לצאת לחופשה. נחזור מיד אחרי החג לחצי יום לרגל המימונה אבל אז חוזרים במתכונת המלאה!

לפני 3 חודשים

כותרת ההודעה

הודעה חשובה לצכלד ל דהך דכךחה כחגךה חגכ החלגכ החג כחלה גכחלה גכחלה חלגכ החלגכ החגכ חלה גכחלה גכיחה ילגכ החלגכ הלחיגכ החלגכ חהגכ לחה גכיה גכיה גלחכ החגה