מלגת עיריית אשדוד בשיתוף פר"ח ומפעל הפיס -מידע לנרשמים

ברכותינו על הצטרפותך למלגת עיריית אשדוד בשיתוף פר"ח ומפעל הפיס על סה"כ ₪10,000.

❏ קבלת המלגה:
חלוקת המלגה תתבצע מפר"ח ב 2 פעימות – בחודשים פברואר ומאי 2021 עד 5,000₪ לחשבונך האישי, ו-5,000₪ נוספים ממפעל הפיס בחודש אוקטובר 2021 לחשבונך האישי.
*מותנה בסיום התחייבותך לתכנית.

במסגרת התחייבותך לפרויקט עליך להתנדב כ 120 שעות בפר"ח ובנוסף 20 שעות במרכז כיוונים. קבלת המלגה מותנית בקיום שעות מעורבות חברתית במטרה להבטיח את מעגל הערבות ההדדית, ליצור שותפות בעשייה ומעורבות של צעירים למען צעירים בעיר ולעסוק בפעילות מגוונת הכוללת תרבות, יזמות, מנהיגות ועוד.

הארגונים והפרויקטים שנבחרו עוסקים בתחומים רבים ומגוונים ולכולם מטרה לתרום לקהילה. המלגה מאפשרת לך לקחת חלק בעשייה משמעותית, לתרום ולקדם שינוי חברתי.

❏ שיבוץ למיזמים:
במסגרת 20 השעות במרכז כיוונים עליך להצטרף למיזם חברתי. מטרת השעות להעצים את הצעירים ולערב אותם בפעילות מקומית ויזמות חברתית. עליך לבחור 1 מתוך 17 מיזמים – פירוט על המיזמים באתר כיוונים( שיופעל בעיר אשדוד במגוון תחומים)